ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดพิธีปิดการอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกับ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ”
June 20, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน
June 20, 2019

ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดพิธีปิดการอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.

95977

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิงมณทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดการอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดในครั้งนี้ จำนวน 24 คน ถือเป็นรุ่นที่ 8 ตามแผนงานโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.” ประจำปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการนวดรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบัน ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์

Recent post