คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี International Physical Therapy Research Symposium (IPTRS) 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการเสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?”
June 5, 2019
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 7, 2019

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี International Physical Therapy Research Symposium (IPTRS) 2019

62137530_2370655296480869_6034786684216803328_o

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี International Physical Therapy Research Symposium (IPTRS) 2019 ในหัวข้อ “Independent aging” ซึ่งในปีนี้คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการในระหว่าง 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ถ่ายภาพร่วมกัน ต่อจากนั้น Prof.Dr.James J.Laskin เป็นวิทยากรพูดในหัวข้อเรื่อง “Physical activity in aging” และต่อด้วย Panel discussion หัวข้อ “Independent aging” โดยได้ Prof.Dr. James J.Laskin, Prof.Prasert Assantachai, Ms.Napat Petcharatana, พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมี Asst.Prof.Dr.Pakaratee Chaiyawat เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็น Oral presentation จากผู้นำเสนอผลงานวิจัย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ Miss Sitapa Tangluang รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ Miss Sirinapa Kanlaya รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ Miss Somchanok Hongthong และ รางวัลชมเชยสามรางวัลได้แก่ Miss Chattrarerk Wongcharoen ,Miss Arunwan Phetcharat ,Miss Waraporn Wongchai โดยในปีหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม

ขอบคุณรูปภาพจาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post