มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Reprogramming the Reactivity of Iron in Cancer Cells” พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Université PSL ประเทศฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในด้านเภสัชศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขกับ Peking University of Health Science Centre, Peking University
June 18, 2019
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว)ศึกษา
June 19, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Reprogramming the Reactivity of Iron in Cancer Cells” พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Université PSL ประเทศฝรั่งเศส

1560856687781-1024x683

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Reprogramming the Reactivity of Iron in Cancer Cells” โดย Dr. Raphaël Rodriguez นักวิจัยคนแรกของประเทศฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัล Tetrahedron Prize 2019 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ Dr. Raphaël Rodriguez ได้ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Université PSL ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in Chemistry: PERCH-CIC) และ อาจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (Excellent Center for Drug Discovery: ECDD) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมหารือด้วย

Recent post