อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเกียรติ “งานเดิน – วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019”

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2019
June 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม “Belt and Road International Medical Alliance (BRIMEA)” ณ China Medical University (CMU) เมือง Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน
June 16, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเกียรติ “งานเดิน – วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019”

line_435591833443625-1024x682

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019” พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน โดยมีนายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ จัดงาน “เดิน – วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019” ใน 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดการวิ่งครั้งนี้ มอบให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม

Recent post