รักษาการแทนอธิการบดีม.มหิดล ให้การต้อนรับ Dr.Eden Y Woon อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: (AIT)
June 4, 2019
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดปัจฉิมนิเทศ “ลาครู….ลามหิดล”
June 5, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”

DSC_4605

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run” งานวิ่งสำหรับคนใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ อาคารใบไม้ 3 ใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run” โดยมีกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพระยะ 1.7 กิโลเมตร และวิ่งระยะ 4 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำแก้วน้ำมาเติมน้ำดื่มเอง เพื่อลดปริมาณขยะ และลดการใช้พลาสติค โดยหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับของรางวัลเป็นกล้าไม้เพื่อนำกลับไปปลูกแทนเหรียญรางวัลอีกด้วย

Recent post