มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) “Thank you Party We Mahidol We Champion”
June 21, 2019
การประชุมปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA Assessment 2020: Workshop 2
June 21, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”

edu6

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองวิเทศสัมพันธ์และกองบริหารการศึกษา ร่วมกับ Macquarie University จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 20 มิถุนายน 2562 ในโอกาสนี้ Dr. Shirley Wyver, Senior Lecturer พร้อมด้วย Dr. Robyn Moloney, Honorary Senior Lecturer, Department of Educational Studies, Macquarie University, Australia กล่าวสรุปการจัดโครงการและมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post