วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพ AACSB Peer Review Team

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดปัจฉิมนิเทศ “ลาครู….ลามหิดล”
June 5, 2019
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการเสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?”
June 5, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพ AACSB Peer Review Team

IMG_9592

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีและทีมผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมประชุมรับฟังผลการประเมินการรับรองคุณภาพ จาก AACSB Peer Review Team  ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2562 โดยมี Prof. Geoff Perry, Vice Chair of AACSB Initial Accreditation Committee, Prof. Thomas M. Begley, Chair of AACSB Initial Accreditation Committee, Prof. Wenkai Li, Dean, International University of Japan และ Dr. Stephanie M. Bryant (Observer), Executive Vice President and Chief Accreditation Officer, AACSB International ทั้งนี้ AACSB Peer Review Team จะนำผลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เข้าที่ประชุม Initial Accreditation Committee (IAC) เพื่อพิจารณาและรับรองผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการต่อไป

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) คือสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับโลก ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการรับรอง และประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก

Recent post