คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (ICSES 2019)
June 26, 2019
การตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 26, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ra1

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.นิตยา เกษมโกษินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย พร้อมทีมการศึกษาของภาควิชา ต้อนรับ Assoc. Prof. Stephen Moore ผู้แทนจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลียในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของภาควิชา ณ ภาควิชวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(ขอบคุณภาพจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

Recent post