ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) “Thank you Party We Mahidol We Champion”

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัย – ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา ตอบโจทย์การก้าวเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
June 20, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”
June 21, 2019

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) “Thank you Party We Mahidol We Champion”

kunle14

20 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงาน และผลการแข่งขันฯ ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการแข่งขัน “ขุนเลเกมส์” มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 381 คน เข้าชิงชัยใน 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส ลีลาศ กอล์ฟ ว่ายน้ำ กรีฑา ฟุตซอล เปตอง แอโรบิก และหมากกระดาน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 58 สถาบัน ซึ่งจากผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถทำเหรียญรวมเป็นอันดับ 1 ได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน โดยในปีนี้สามารถชิงชัยได้จำนวนทั้งสิ้น 192 เหรียญ ดังนี้

66 เหรียญทอง (กรีฑา 22 ว่ายน้ำ 22 ลีลาศ 4 หมากกระดาน 4 แอโรบิค 4 แบดมินตัน 3 เปตอง 2 กอล์ฟ 2 เทนนิส 1 เทเบิลเทนนิส 1 และวอลเลย์บอล 1)

65 เหรียญเงิน (กรีฑา 30 ว่ายน้ำ 13 แบดมินตัน 7 ลีลาศ 5 เทเบิลเทนนิส 2 หมากกระดาน 2 แอโรบิค 2 กอล์ฟ 1 ตะกร้อลอดบ่วง 1 เทนนิส 1 และวอลเลย์บอลชายหาด 1)

และ 61 เหรียญทองแดง (กรีฑา 32 ว่ายน้ำ 8 เทเบิลเทนนิส 4 แบดมินตัน 4 กอล์ฟ 3 ตะกร้อ 3 เทนนิส 3 วอลเลย์บอล 1 ลีลาศ 1 หมากกระดาน 1 แอโรบิค 1)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้มุ่งแต่การวิจัยอย่างเดียว เรามีการแสดงพลังของความเป็นสปิริตของคนมหิดล หรือ “We Mahidolซึ่งเป็นลักษณะเป็น core value ที่เราพยายามอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในจิตสำนึกของเราทุกคน และก็ได้แสดงถึงภาพลักษณ์ของความเป็นปึกแผ่น ความมีสปิริตของนักกีฬา ซึ่งการที่เราเล่นกีฬานั้นมีประโยชน์หลายเรื่อง รวมทั้งได้มีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย เพราะลักษณะของนักกีฬา นอกจากมีความ Smart อยู่ในตัวแล้ว ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เหรียญ หรือไม่ชนะเลิศก็ตาม แต่ก็มีความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญในการทำงานต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ การเล่นกีฬาเป็นทีมยังเป็นการบ่มเพาะการร่วมงานกับผู้อื่น หรือเป็น Harmony ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะในการทำงานจริงๆ เราทำงานคนเดียวไม่ได้ นอกจากนี้ การเล่นกีฬายังทำให้เรารู้จักการให้อภัย และการมี EQ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้จากเวลาเล่นกีฬาต้องใช้สมาธิ การควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และสุดท้ายที่จะได้จากการเล่นกีฬา คือ การมีจิตสำนึก รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งต่อไปจะจัดเป็นครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 19 -27 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ปีบทองเกมส์”  ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 5 และติดตามข่าวสารและผลงานของนักกีฬาได้ที่ Facebook “กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” หรือ https://www.facebook.com/mahidolgames/

Recent post