บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัย – ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา  ตอบโจทย์การก้าวเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศ ยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
June 20, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”
June 21, 2019

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) “Thank you Party We Mahidol We Champion”

Recent post

Ì