ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน
June 20, 2019
ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) “Thank you Party We Mahidol We Champion”
June 21, 2019

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัย – ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา  ตอบโจทย์การก้าวเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศ ยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

Recent post

Ì