ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดพิธีปิดการอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.
June 20, 2019
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัย – ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา  ตอบโจทย์การก้าวเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศ ยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
June 20, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน

Recent post

Ì