พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2562
June 11, 2019
การตรวจประเมินสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 11, 2019

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

muids5

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณบดี , ผู้อำนวยการจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมผู้ปกครองของโรงเรียนฯ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดสาลวัน จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ หอประชุมใหญ่ Auditorium โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post