คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว)ศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Reprogramming the Reactivity of Iron in Cancer Cells” พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Université PSL ประเทศฝรั่งเศส
June 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน
June 19, 2019

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว)ศึกษา

thai07

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว) ศึกษา Thai -Sino Institute for Southeast Asia Chinese (Teochew) Atudies โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน หลังจากนั้น และร่วมต้อนรับ และฟังคำปราศรัย โดย Mx.Xin Xiaotao President, Hanshan Normal University ณ ห้องกันภัย ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับการจัดตั้งสถาบันไทย-จีนฯ ในครั้งนี้เพื่อ ขับเคลื่อนงานวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการทางด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชุมชนชาวแต้จิ๋ว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ

Recent post