มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Reprogramming the Reactivity of Iron in Cancer Cells” พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Université PSL ประเทศฝรั่งเศส
June 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน
June 19, 2019

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว)ศึกษา

thai07

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว) ศึกษา Thai -Sino Institute for Southeast Asia Chinese (Teochew) Atudies โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน หลังจากนั้น และร่วมต้อนรับ และฟังคำปราศรัย โดย Mx.Xin Xiaotao President, Hanshan Normal University ณ ห้องกันภัย ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับการจัดตั้งสถาบันไทย-จีนฯ ในครั้งนี้เพื่อ ขับเคลื่อนงานวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการทางด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชุมชนชาวแต้จิ๋ว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ

Recent post