มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการพัฒนาเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้าง ยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด
June 11, 2019
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”
June 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำปี 2562

coffee2

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ณ อาคารใบไม้ใบเดียว อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการสนทนาสภากาแฟ พร้อมแนะนำส่วนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งมอบป้ายเจ้าภาพ “สภากาแฟ” ให้กับ หน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพในครั้งต่อไป

นอกจากนั้น ภายในงานยังจัดนิทรรศการ ของวิทยาลัยราชสุดา เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการวิชาการงานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น   มีการจัดแสดง แผ่นพับการช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น  สื่อสำหรับคนพิการทางการเห็น  ได้แก่  เอกสารรหัสอักษรเบรลล์   ตัวอย่างหนังสืออักษรเบรลล์จากกระดาษเบรลล์และแผ่นพลาสติกใส  ให้บริการพิมพ์อักษรเบรลล์ลงบนนามบัตรให้แก่ผู้สนใจ  โชว์ผลงานการปั้นดินเผาจากฝีมือคนพิการทางการเห็นที่ผ่านโครงการฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นจากวิทยาลัยราชสุดา  หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  จัดแสดงทางลาดแบบพกพา  ซึ่งทำมาจากอลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้และพกพาสะดวก  เวลาพับเก็บจะมีรูปทรงเหมือนกระเป๋าสามารถหิ้วได้    เพื่อให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวสามารถใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีทางลาด หรือ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟต์ยก และหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษา นำเสนอคลิปวิดีโอชีวิตนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยมหิดล, แผ่นพับที่คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงได้ด้วย QR Code, นวัตกรรมสื่อเพื่อคนพิการ ผลิตโดยกลุ่มนักศึกษาจิตอาสามหิดล เช่น บิงโกเบรลล์ ครึ่งวงกลมวัดมุมและชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับคนพิการทางการเห็น โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเข้าถึงสำหรับคนพิการอีกด้วย

Recent post