นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางการสร้างหลักสูตรแพทย์แห่งอนาคต
June 11, 2019
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 11, 2019

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2562

u-multirank54

นางสาววิชญ์ธิดา จันทวิชญสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย)ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เป็น 1 ใน 10 ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2562  Asian Science Camp 2019 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ เมืองซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Recent post