มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
July 3, 2019
โครงการชี้แจงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ประจำปี 2562
July 3, 2019

การตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

65858693_894064634278195_2349227972814176256_o

วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยการตรวจประเมินวันแรก รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์)

Recent post