วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ “Power of We, Power of One”
July 10, 2019
การตรวจประเมินคณะศิลปศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 11, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน 100 Years of Prof. Stang Mongkolsuk: “One in a hundred” Science Fair

23

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน 100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk: “One in a hundred” Science Fair เพื่อน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงาน ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทั้งด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่น่าสนใจ รวม 14 บูธ จาก 14 หน่วยงาน และนิทรรศการ 100 ปีอาจารย์สตางค์ โดยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ซึ่งมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดการศึกษาเตรียมแพทย์ และเตรียมประเภทวิชาอื่นๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ในปัจจุบัน โดยร่วมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ ก่อสร้างอาคารบรรยาย และอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย ทั้งยังร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent post