มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2019
July 3, 2019
การตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 3, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

prince1

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กิจกรรมภายในงาน การรับชมวีดิทัศน์ เรื่อง “วรขัตติยราชนารี ศรีแผ่นดินไทย” การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสงฆ์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

Recent post