มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน

มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ
September 7, 2018
พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #17)
September 10, 2018

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน

F5256C3B-D346-45AE-A844-48D2564A91D0

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2018-2019 จำนวน 210 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฯลฯ ในโอกาสนี้ อาจารย์ไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ร่วมให้ข้อมูลด้านแนวทางการใช้ชีวิตในประเทศไทยและสุขอนามัยแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ

จากนั้นคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่ที่ตรงกับความสนใจของตนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินแบบบูรณาการ ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยยุคกรุงรัตนโกสินทร์ และกลุ่มที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษายังชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรม นักศึกษาจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทั้งจากการสาธิตโดยวิทยากรและทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยตนเองอีกด้วย งานนี้นักศึกษาต่างได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจที่ตรงกับความสนใจกันถ้วนหน้า

Recent post