สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการและการจัดอาหารกลางวัน

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายการศึกษาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT Academic Network)” ระหว่างเนคเทค และสถาบันการศึกษาชั้นนำ
September 26, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก เพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา
September 26, 2018

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการและการจัดอาหารกลางวัน

Image_af984b5

วันที่ 25-27 กันยายน 2561 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนุบาล กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการและการจัดอาหารกลางวัน สำหรับครูโรงเรียนอนุบาลในเวียงจันทน์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Recent post