คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี
September 14, 2018
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21(MU-SUP #21)
September 14, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018

BE015B64-8D6A-46E1-93CB-11611AB16EC1

วันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้รับทุนโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมทุนฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 7 คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ IDCMR (International Dental Collaboration of Mekong River Region) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018 จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post