พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี
September 14, 2018
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21(MU-SUP #21)
September 14, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018

BE015B64-8D6A-46E1-93CB-11611AB16EC1

วันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้รับทุนโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมทุนฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 7 คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ IDCMR (International Dental Collaboration of Mekong River Region) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018 จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post