ครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21(MU-SUP #21)
September 14, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ Indiana University School of Dentistry
September 14, 2018

ครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

042F0D23-FF96-434B-980D-711AFF4347AF

วันที่ 14 กันยายน 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน ร่วมงานทำบุญประจำปีเนื่องในวาระครบรอบ 47  ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฯ และอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post