คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2561

วันสถาปนาเชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
September 22, 2018
พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
September 24, 2018

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2561

21DA7869-49D0-4A8C-900B-D0CFAEA4CC88

23 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม จัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2561 “ร่วมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม” โดยมี ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และบรรยายเรื่อง “ภาวะสมองเสื่อมของทั่วโลกและไทย ยุค 4.0” ซึ่งภายในงานยังมีการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ผ่านหนังสั้นและร่วมแชร์ความคิดเห็นจากผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกด้วย ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้มีภาวะสมองเสื่อมกำลังกลายเป็นปัญหาสุขภาพระดับสากล โดยเมื่อปี ค.ศ. 2013 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้สมองเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รัฐบาลทั่วโลกจะต้องให้ความสำคัญสำหรับประเทศไทยเองได้มีการประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2015 มีผู้มีภาวะสมองเสื่อมทั่วประเทศประมาณ 600,000 คน ซึ่งมีการสำรวจพบว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 81,800 ล้านบาท และคาดว่าจะขึ้นไปถึง 1 แสนล้านบาทในปีนี้ คือ ปี ค.ศ. 2018

กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกจัดขึ้นเพื่อการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia Friendly Community) เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องสมองเสื่อมตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตนที่เหมาะสมโดยสร้างชุมชนจากทรัพยากรและความถนัดของแต่ละองค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ร้าน After You กลุ่มทรู เสถียรธรรมสถาน บริษัท กู๊ด แฟคทอรี่ จำกัด และมูลนิธิกระจกเงา เพื่อแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า “ทุกสาขาอาชีพล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมได้ทั้งสิ้น”

Recent post