มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
September 28, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย”
October 1, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

sup1

วันที่ 28 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างองค์กร” กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post