สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมหัวข้อ “Brain Based Learning”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
September 20, 2018
การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
September 21, 2018

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมหัวข้อ “Brain Based Learning”

innovation1

ในวันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมในหัวข้อ “Brain Based Learning” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ การเรียนรู้แบบ BBL มีหลักการอย่างไร การทำงานของสมองสองซีกกับการเรียนรู้ แบบการเรียนรู้ (Learning Style) ระบบประสาทกับการเรียนรู้แบบ BBL และ BBL จากทฤษฎีสู่ปฐิบัติ ให้กับประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post