คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ Indiana University School of Dentistry

ครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
September 14, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัด Nobel Laureate Lecture โดย ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต กรับส์
September 14, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ Indiana University School of Dentistry

iu2

วันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและศิษย์เก่า จาก Indiana University School of Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้การต้อนรับ Dr. Michael J. Kowolik, Executive Associate Dean, Associate Dean for Faculty Affairs and Global Engagement และ Dr. Tien-Min Gabriel Chu DDS PhD, Professor and Associate Dean for Research, Director, Graduate Dental Materials Program จาก Indiana University School of Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เข้าเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการอบรม CE เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน และยังได้กำหนดทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องของการขยายความร่วมมือไปถึงสถาบันเครือข่ายและศิษย์เก่าต่อไป

Recent post