คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลไม้เพื่อการส่งออกเเละผลิตกุ้งในระบบปิด

Meet the Dean วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล
September 14, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Sriwijaya University, Indonesia
September 15, 2018

คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลไม้เพื่อการส่งออกเเละผลิตกุ้งในระบบปิด

31B91EC5-F8F1-4BEA-8369-B721DEBA109D

เมื่อวันที่ 14 กย 61 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ อาจาย์คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์พร้อมทีมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานนวัตกรรมอากาศยานไรันักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลไม้เพื่อการส่งออก และผลงานอากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งในระบบปิด โดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ ในการแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2018 จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

Recent post