รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม World Education Day 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย”
October 1, 2018

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม World Education Day 2018

mu1

28 – 29 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม World Education Day 2018: One World, One Education ที่จัดขึ้น ณ เมืองจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมบรรยายใน Session 2-1: New Leadership in Education (II) หัวข้อ “New Leadership in Education: Experience from Mahidol University for Thailand 4.0”

Recent post