พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
September 13, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018
September 14, 2018

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

hufs1

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและการพัฒนาหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท ณ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Recent post