วันสถาปนาเชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิด MaSHARES co-working Space @ PH
September 21, 2018
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2561
September 23, 2018

วันสถาปนาเชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CB6FBDEC-758D-4AD5-A105-B8FDF902BF24

วันที่ 21 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาเชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post