สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก WADA

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Dr. Dean Jamison แห่ง Institute for Global Health Sciences, San Francisco, USA
September 19, 2018
ม.มหิดล รับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2561″
September 19, 2018

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก WADA

doping5

วันที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก World Anti Doping Agency (WADA) ในโอกาสเข้าเยี่ยม และตรวจมาตรฐานการวิเคราะห์ ของสถาบันฯ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post