ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช
September 24, 2018
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
September 25, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

D22E53D8-76D5-499B-8C59-4F280C3D904A

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นประธาน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุม 180 ที่นั่ง อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Recent post