สถาบันฯเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Sustainable Early Childhood Development” การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
September 25, 2018
The THE World Academic Summit “The transformative power of research: advancing knowledge, driving economies, building nations” ณ National University of Singapore สาธารณรัฐสิงค์โปร์
September 26, 2018

สถาบันฯเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Sustainable Early Childhood Development” การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน

child-center7

วันที่ 25 กันยายน 2561 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการประจำเดือนกันยายน 2561 ในหัวข้อ Sustainable Early Childhood Development” การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุขทวี สุวรรณชัยรบ Knowledge management/policy advocacy/communication Consultant:UNDP (สปป.ลาว,กัมพูชา,ไทย) UNCEF (เบลิช ไทย สำนักงานใหญ่นิวยอร์ก) UNFPA (ไทย) ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกลาง เป็นวิทยากร ให้ความรู้แนวทางในการพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน ซึ่งทาง UNICEF ดำเนินการช่วยเหลือและดูแลเด็ก ครอบครัว อย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งพยายามให้ทุกคนมีความเสมอภาคและส่งเสริมในการเข้าถึงสิทธิสาธารณสุขให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุด และกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการยกตัวอย่างในหลากหลายประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post