พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
September 25, 2018
สถาบันฯเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Sustainable Early Childhood Development” การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน
September 25, 2018

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

Ph-PrinceMu_9

วันที่ 24 กันยายน 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ทรงประทานโล่เกียรติคุณแก่ ศิษย์เก่าเกียรติยศ ผู้มีอุปการะคุณ และบุคลากรดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561 จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และนิทรรศการคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเสด็จและถวายรายงานนิทรรศการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

Recent post