ม.มหิดลเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Tech Innovation 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษา
September 17, 2018
ม.มหิดล นครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
September 18, 2018

ม.มหิดลเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Tech Innovation 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

41186514-3A68-41E3-8F87-66582491F1AD
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำคณาจารย์และนักวิจัย ร่วมแสดงผลงานในงาน Tech Innovation 2018 ณ Marina Bay Sands Convention Center ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561  งานดังกล่าวนับเป็นงานประชุมและแสดงผลงานนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างสูงในระดับนานาชาติ  รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นและเจรจาในการนำนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์  โดยมีผู้ร่วมแสดงผลงานมากกว่า 160 หน่วยงาน และมีนวัตกรรมกว่า 400 รายการ  ในโอกาสนี้ ผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ FDM Filament with High-Loading Metal Composite for Ceramics and Sensor 3D Printing (คณะวิทยาศาสตร์), Knee Cartilege Degeneration Detection Device (คณะเทคนิคการแพทย์), Easy to Chew Vegetable Pudding for Seniors (สถาบันโภชนาการ), Smart Alarm Insole System (คณะวิศวกรรมศาสตร์), Knowledge Management for Health Communities of Practice และ Beamify Peer to Peer Offline Mobile Communication (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน รวมถึงผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจหลายบริษัทในระดับนานาชาติให้ความสนใจในการนัดเจรจา (business meeting) นับเป็นการสร้างโอกาสที่สำคัญของงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มุ่งสู่สายตาของภาคธุรกิจในระดับนานาชาติ  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.techinnovation.com.sg/

Recent post