ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร “BEC Awards” ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน ( PA) ประจำปีงบประมาณ 2562
September 12, 2018
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล กับ ม.เกษตรศาสตร์และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
September 12, 2018

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร “BEC Awards” ประจำปี 2561

bec2

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายยิ่งยศ ปัจฉิมเพ็ชร์ หัวหน้างานวิศวกรรมบริการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 ระดับดีมาก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โดยเป็น 1 ในอาคาร 18 แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังาน ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการตรวจแบบ BEC มาตั้งแต่ปี 2552-2561 ในรูปแบบของการสมัครใจ โดยได้ตรวจประเมินอาคารไปแล้วกว่า 650 แห่ง และมีอาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคารแล้ว 114 แห่ง เกิดผลประหยัดพลังงานคิดเป็นเงินราว 1,500 ล้านบาท

Recent post