วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดคอนเสิร์ต “The Path to Legend” A Special concert features Thai influential pianists and young talented artist

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
September 10, 2018
มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ”
September 11, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดคอนเสิร์ต “The Path to Legend” A Special concert features Thai influential pianists and young talented artist

C0968B80-FAB1-4935-A8D9-0220FA18F1FB

8 กันยายน 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมชมคอนเสิร์ตพิเศษ “The Path to Legend” A Special concert features Thai influential pianists and young talented artist พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ศิลปิน  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดคอนเสิร์ตพิเศษ “The Path to Legend” A Special concert features Thai influential pianists and young talented artist นำโดย นักเปียโนกิตติมศักดิ์ของประเทศ ร่วมด้วยเยาวชนดนตรีจากเวทีการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย และศิลปินชั้นครูเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปมาร่วมชมคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก

Recent post