ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
September 10, 2018
มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ”
September 11, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดคอนเสิร์ต “The Path to Legend” A Special concert features Thai influential pianists and young talented artist

C0968B80-FAB1-4935-A8D9-0220FA18F1FB

8 กันยายน 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมชมคอนเสิร์ตพิเศษ “The Path to Legend” A Special concert features Thai influential pianists and young talented artist พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ศิลปิน  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดคอนเสิร์ตพิเศษ “The Path to Legend” A Special concert features Thai influential pianists and young talented artist นำโดย นักเปียโนกิตติมศักดิ์ของประเทศ ร่วมด้วยเยาวชนดนตรีจากเวทีการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย และศิลปินชั้นครูเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปมาร่วมชมคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก

Recent post