พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ในสำนักงานอธิการบดี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการพัฒนางานประจำ (From routine to expert)”
September 13, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
September 13, 2018

พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

vs2

13 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ จัดโดย งานบริหารการศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสรำลึกถึงความสำคัญของสรรพสัตว์ต่อการเรียนการสอนทางด้านสัตวแพทย์ อันจะก่อให้เกิดพื้นฐานทางศีลธรรมในจิตใจ ณ ห้องคชสีห์ ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post