พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ในสำนักงานอธิการบดี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการพัฒนางานประจำ (From routine to expert)”
September 13, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
September 13, 2018

พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

Recent post