ม.มหิดลร่วมนำเสนอผลงาน “ย่านนวัตกรรมโยธี นวัตกรรมการแพทย์เพื่ออนาคต”
January 2, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
January 3, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม CMU – MU Symposium ครั้งที่ 2

cmu2

วันที่ 2 – 5 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์รวม 12 คนเข้าร่วมการประชุม CMU – MU Symposium ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน (CMU)  ณ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน

การประชุมสัมมนาดังกล่าว มุ่งเน้นในหัวข้อเกี่ยวกับโรคมะเร็ง, ประสาทวิทยาศาสตร์, เซลล์ต้นกำเนิด, ร้านขายยา, ยาแผนโบราณ, อายุและสุขภาพของประชาชน รวมถึงการอภิปรายการทำงานร่วมกันในอนาคต

Recent post