มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม CMU – MU Symposium ครั้งที่ 2
January 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ
January 3, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

mu04

วันที่ 3 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่
– ถวายสักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ
– ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
– สักการะศาลพระภูมิ เรือนไทย
– สักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง
– ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี

Recent post