ม.มหิดลร่วมนำเสนอผลงาน “ย่านนวัตกรรมโยธี นวัตกรรมการแพทย์เพื่ออนาคต”
January 2, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
January 3, 2019

The 2nd CMU-MU Symposium

cmu2

From the 2nd – 5th January 2019, Prof. Banchong Mahaisavariya, Acting President of Mahidol University and Asst. Prof. Flg. Off Chatchai Kunavisarut, Acting Vice President for Student Affairs and Alumni led Mahidol representatives from Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Faculty of Public Health, and Faculty of Pharmacy all together 12 people to join the 2nd CMU – MU Symposium with China Medical University (CMU) in Taichung, Taiwan.

The symposium focuses in the areas of cancer, neuroscience, stem cells, pharmacy, traditional medicine, aging, and public health and also future collaboration discussion.