บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรทราบ”
December 20, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ออกบริการทันตกรรมพระราชทานฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาทีชอแม และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
December 20, 2018

The Visit of Kyushu University, Japan

japan7

On 20 December 2018, Assoc. Prof. Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication welcomed Prof. Emeritus Masahiro Okamoto, Special Advisor to the President and Prof. Dr. Keiji Iramina, Lecturer of Graduate School of Systems Life Sciences, Kyushu University. Also joined in the session were Asst. Prof. Dr. Jackrit Suthakorn, Dean of the Faculty of Engineering, Assoc. Prof. Dr. Yodchanan Wongsawat, Vice Dean for Research and International Relations and Asst. Prof. Dr. Chanchai Phonthanukitithaworn, Associate Dean for Corporate Communication and Information Technology, Mahidol University International College. The purpose of the visit is to introduce School of Interdisciplinary Science and Innovation and discuss on student exchange program in the areas of Engineering, Science and Social Sciences.

Recent post