สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์
April 11, 2018
เผยผลประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
April 17, 2018

การประชุม The 7th Asian Universities Forum ‘Sustainable Development Goals and Asian Universities’

C1560964-4703-480D-8E70-24944FC740A2

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 7th Asian Universities Forum ‘Sustainable Development Goals and Asian Universities’ ภายใต้แนวคิด “Sustainable Development Goals” และร่วมวิพากษ์ในหัวข้อ “Sustainable Cities and Communities” ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 เมษายน 2561 ณ Kathmandu University ประเทศเนปาล โดยมี Seoul National University และ Kathmandu University เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

Recent post