พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 63 พรรษา
April 2, 2018
พิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันสถาปนาสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
April 2, 2018

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ Asian Business Report

asian4

2 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก Asian Business Report ในหัวข้อ “Higher Education in the Fourth Industrial Revolution” เพื่อเผยแพร่บน Digital Platform  “The International New York Times” ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post