อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2561
April 2, 2018
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 63 พรรษา
April 2, 2018

วิทยาลัยราชสุดา เข้าเฝ้าถวายมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

rs-princess

วันอาทิตย์ที่1 เมษายน 2561 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ที่ปรึกษาชมรมศิษ์เก่าและผศ. รานี เสงี่ยม ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่า ขอพระราชทานเข้าเฝ้าถวายมาลัยข้อพระกร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

Recent post