คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการประชุมเครือข่าย health literacy
April 10, 2018
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สืบสานผ้าไทย ประจำปี 2561
April 11, 2018

ตลาดนัดปั้นดิน จำหน่ายและจัดแสดงชิ้นเดียวในโลก จากผลงานนักศึกษาหูหนวก

rs1

10 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เยี่ยมชมผลงานนักศึกษา ในงานตลาดนัดปั้นดิน ซึ่งผลงานที่จัดแสดงและจัดจำหน่ายมีชิ้นเดียวในโลก จากผลงานนักศึกษาหูหนวก วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้าน เครื่องเคลือบดินเผา ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post