ตลาดนัดปั้นดิน จำหน่ายและจัดแสดงชิ้นเดียวในโลก จากผลงานนักศึกษาหูหนวก
April 10, 2018
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์
April 11, 2018

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สืบสานผ้าไทย ประจำปี 2561

songkran01

วันที่ 11 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานงานสืบสาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานผ้าไทย” ประจำปี 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลภายในงานมีการขับเสภา และรำอวยพร ชุด “รำกันภัยมหิดล” จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
จากนั้นศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง พร้อมกล่าวอำนวยพรให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติในวันปีใหม่ไทย

Recent post