เผยผลประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
April 17, 2018
ม.มหิดล ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารจาก National University of Singapore
April 18, 2018

งาน 2018 The 11th Shanghai New Music

music4

วันที่ 13 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรใน งาน 2018 The 11th Shanghai New Music โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพลงด้วยแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประพันธ์เพลงชั้นนำจากนานาประเทศ โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2561 และผู้ชนะการประกวดจะได้แสดงคอนเสิร์ตในวันที่ 17 กันยายน 2561ณ Academic Hall Shanghai Conservatory of Music นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Recent post